Betingelser Luk Vindue
Om persondata

Hvilke oplysninger registreres
De personoplysninger som Auning Idræts- og Kulturcenter registrerer, kan for eksempel omfatte dit navn, din adresse, din email-adresse, din fødselsdato, dit køn og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger.

Til hvilket formål registreres oplysningerne
Auning Idræts- og Kulturcenter registrerer dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding/booking eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dine abonnementer, klippekort, tilmeldinger og bookinger.

Sletning af personlige data
Du har mulighed for at anmode Auning Idræts- og Kulturcenter om at få slettet alle dine personlige oplysninger fra bookingsystemet, men det skal understreges, at dette kun kan ske, såfremt der ikke er forhold hos Auning Idræts- og Kulturcenter som bevirker, at data skal bibeholdes.
Af hensyn til bogføringsloven vil fakturaer blive bibeholdt i systemet i minimum 5 år.